Genombrott inom robotteknik: forskare har tillsammans med Honda utvecklat en sensor som liknar mänsklig hud - detta kommer att göra det möjligt att förbättra humanoida robotar

Av: Anry Sergeev | 27.10.2023, 14:05
Genombrott inom robotteknik: forskare har tillsammans med Honda utvecklat en sensor som liknar mänsklig hud - detta kommer att göra det möjligt att förbättra humanoida robotar

Ingenjörer vid University of British Columbia (UBC) har i samarbete med Honda Research Institute utvecklat en avancerad mjuk sensor som öppnar upp för nya perspektiv inom robotik och proteser. Sensorn kan appliceras på ytan av en protes eller robotarm, vilket gör att de kan känna beröring och utföra uppgifter som tidigare var extremt svåra för maskiner, till exempel att plocka upp en mjuk frukt. Sensorn har dessutom en mjuk textur som gör att den ser ut som mänsklig hud, vilket ger en säkrare och mer naturlig interaktion med människor.

"Vår sensor kan känna av flera olika typer av krafter, vilket gör att en protes- eller robotarm kan reagera på taktila stimuli med fingerfärdighet och precision. Armen kan till exempel hålla ömtåliga föremål som ett ägg eller ett glas vatten utan att krossa eller tappa dem."

Kärnan i denna sensor är silikongummi, ett material som ofta används för att skapa speciella hudeffekter inom filmindustrin. Sensorns unika design gör att den kan böjas och skrynklas, precis som mänsklig hud. Sensorn använder svaga elektriska fält för att upptäcka föremål, även på avstånd, vilket gör att robotar kan interagera säkert med människor.

Forskarna hävdar att tekniken för att tillverka denna sensor är enkel och skalbar, vilket gör den lätt att applicera på stora ytor och producera ett stort antal kopior.

"Vår sensor använder svaga elektriska fält för att känna av objekt, även på avstånd, ungefär som pekskärmar gör. Men till skillnad från pekskärmar är den här sensorn flexibel och kan känna av krafter i och längs dess yta. Denna unika kombination är avgörande för att tekniken ska kunna användas av robotar som är i kontakt med människor".

UBC-teamet utvecklade den nya tekniken i samarbete med Frontier Robotics, Hondas forskningsinstitut. Honda har varit innovativa inom humanoidrobotik sedan 1980-talet och har utvecklat den hyllade ASIMO-roboten, ett gånghjälpmedel, och den nya Honda Avatar-roboten, som är en robotarm med flera fingrar som är utformad för att utföra mänskligt arbete.

Foto: Honda

Foto: Honda News

"Människans hud har hundra gånger fler avkänningspunkter på en fingertopp än vad vår teknik har, vilket gör det lättare att tända en tändsticka eller sy. Eftersom sensorerna fortsätter att utvecklas för att bli mer hudliknande och även kan känna av temperatur och till och med skador, finns det ett behov av att robotar är smartare när det gäller vilka sensorer de ska uppmärksamma och hur de ska reagera. Utvecklingen av sensorer och artificiell intelligens kommer att behöva gå hand i hand.".

Utvecklingen av sensorer och artificiell intelligens ökar maskinernas kapacitet och gör dem mer "levande". Det öppnar nya möjligheter för samarbete mellan människor och robotar. Detta är viktigt för att robotar ska kunna bli mer intelligenta när de väljer vilka sensorer de ska använda och hur de ska reagera på olika situationer.

Källa: techxplore.com med hänvisning till nature.com