Google Cloud raderade av misstag ett pensionsfondskonto på 125 miljarder dollar

Av: Vlad Cherevko | 15.05.2024, 00:04
Google Cloud raderade av misstag ett pensionsfondskonto på 125 miljarder dollar

Google gjorde nyligen ett allvarligt misstag när man av misstag raderade det privata kontot för pensionsfonden UniSuper på 125 miljarder dollar i sin Google Cloud-tjänst. Som ett resultat kunde mer än en halv miljon medlemmar i UniSuper-fonden inte komma åt sina konton på en vecka. Det noteras att UniSuper är en av de största pensionsfonderna i Australien.

Här är vad vi vet

Tjänsten återställdes tack vare en backup av UniSupers konto hos en annan molnleverantör. Alla tjänster återställdes den 2 maj. I ett uttalande som The Guardian tog del av den 8 maj betonade Thomas Kurian, VD för Google Cloud, och Peter Chun, VD för UniSuper, att detta var en "unik händelse som inte borde ha inträffat".

De försäkrade också att Google Cloud har identifierat orsakerna till avbrottet och har vidtagit åtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden. Denna incident har väckt oro för säkerheten och tillförlitligheten hos molntjänster, särskilt för stora företag inom finansiella tjänster.

Källa: Quartz Quartz, The Guardian