Apple lanserar AI-funktioner med M2 Ultra-servrar

Av: Nastya Bobkova | 10.05.2024, 03:31
Apple lanserar AI-funktioner med M2 Ultra-servrar

Enligt Bloombergs Mark Gurman förbereder Apple sig för att implementera några av iOS 18-innovationerna med hjälp av datacenter utrustade med sina egna M2 Ultra-chips.

Här är vad vi vet

Dessa nya servrar kommer att tillhandahålla databehandling för ett antal iCloud-funktioner och andra AI-produkter från företaget. M2 Ultra-chipen kommer att utformas för att lösa de komplexa uppgifter som system för artificiell intelligens på Apple-enheter står inför.

Även om vissa funktioner kan utföras direkt på användarnas enheter, kommer tunga uppgifter, såsom bearbetning av stora mängder data eller taligenkänning, att kräva en anslutning till molnet. Det noteras att denna strategi ligger i linje med populariteten hos produkter för artificiell intelligens bland användarna, till exempel ChatGPT.

Med tanke på vikten av datasekretess hävdar Apple dock att M2 Ultra-chips kommer att ge en hög skyddsnivå och konfidentialitet. Samtidigt förbehåller sig företaget möjligheten att använda servrar från andra företag i framtiden.

Enligt Mark Gurman, även om det ursprungligen förväntades att alla iOS 18-funktioner skulle vara tillgängliga utan en molnanslutning, kan vissa av dem faktiskt kräva bearbetning på servrar.

Källa: Macrumors Macrumors