Microsoft står inför kapacitetsbrist för AI i molnet trots ökade investeringar

Av: Bohdan Kaminskyi | 26.04.2024, 20:26
Microsoft står inför kapacitetsbrist för AI i molnet trots ökade investeringar
Microsoft

Microsoft håller på att få slut på datacenterinfrastruktur för att distribuera modeller för artificiell intelligens i molnet, trots en ökning av investeringarna med 79% jämfört med året innan till 14 miljarder dollar.

Det här är vad vi vet

Som CFO Amy Hood påpekade är efterfrågan på molnbaserade AI-tjänster fortfarande större än utbudet, även om företaget ökar kapaciteten.

Det växande intresset för människoliknande generativa artificiella intelligensfunktioner tvingar företag att integrera smarta assistenter i sina produkter. Microsoft har lagt till sådana funktioner i Teams, Bing och andra tjänster efter framgången med OpenAI:s ChatGPT.

Bolagets intäkter från molndivisionen Azure ökade med 31 procent, där artificiell intelligens stod för 7 procentenheter. Kapacitetsbegränsningar håller dock tillbaka AI-divisionen.

Hood sa att leveransbegränsningar minskar mängden reservkapacitet som Microsoft kan hyra för att köra modeller av kunder.

Microsofts capex kommer att öka "betydligt" under innevarande kvartal, främst på molninfrastruktur. Företaget avser att öka investeringarna under det nya räkenskapsåret för att möta den växande efterfrågan på molntjänster och AI-produkter.

Källa: Microsoft Microsoft