Unik operation: Ukrainska GUR-jaktplan förstörde en KA-32 multifunktionshelikopter på ett flygfält i Moskva

Av: Anton Kratiuk | 26.04.2024, 16:20
Unik operation: Ukrainska GUR-jaktplan förstörde en KA-32 multifunktionshelikopter på ett flygfält i Moskva

Soldater från generaldirektoratet för underrättelsetjänst vid Ukrainas försvarsministerium genomförde en effektiv och demonstrativ operation i fiendens hjärta - i moskva.

Här är vad vi vet

GSD presenterade bilder som bekräftar den framgångsrika operationen för att förstöra Ka-32 multifunktionshelikopter.

Den användes av fiendearmén för att utföra logistiska uppdrag, transportera gods och transportera sårade.

Natten till den 26 april genomfördes en framgångsrik operation på det ryska försvarsministeriets flygfält Astafievo i Moskva, vilket resulterade i att helikoptern förstördes.

Ockupantens armé kommer inte att vila ens i den mest skyddade staden i Ryssland!

Tillbakablick

Ka-32 är en rysk multifunktionell tunglyftshelikopter som används för brandbekämpning, godstransporter, bygg- och räddningsinsatser. Helikoptern har två kraftfulla motorer och kan användas under olika klimatförhållanden.
Kostnaden uppgår till 15 miljoner dollar.

Källa: Huvuddirektoratet för försvarsministeriets Rosvidka-direktorat