TikTok-förbudet har godkänts i representanthuset och kan bli lag under de kommande dagarna

Av: Vlad Cherevko | 21.04.2024, 18:36
TikTok-förbudet har godkänts i representanthuset och kan bli lag under de kommande dagarna

Idag tog USA ett steg närmare att förbjuda TikTok. Lagstiftning som skulle kräva att ByteDance avyttrar sin andel i TikTok för att kunna behålla en närvaro i USA har återigen passerat representanthuset. Lagförslaget har nu skickats till senaten och ingår i stödpaketet för Ukraina och Israel.

Det här är vad vi vet

Senaten förväntas rösta för lagförslaget nästa vecka och president Joe Biden förväntas underteckna det när det når hans skrivbord. TikTok är nu ett steg närmare ett förbud i USA om moderbolaget ByteDance beslutar sig för att inte ge upp sin ägarandel. Förbudet kan träda i kraft så snart som de närmaste dagarna.

Lagförslaget antogs efter att 360 representanter röstat för förbudet och 58 röstat emot det. Lagförslaget måste nu godkännas av senaten och presidenten för att det ska bli lag. Det kommer att behandlas i senaten nästa vecka som en del av ett viktigt stödpaket till Ukraina och Israel.

Förbudet är kopplat till oro från båda parter om TikToks band till Kina. Det finns farhågor om att Kina skulle kunna använda appen för att sprida propaganda till den amerikanska publiken. Det finns också farhågor om den stora mängd data som samlas in om miljontals amerikanska användare. Om lagförslaget blir lag kommer ByteDance att ha två alternativ: sälja TikTok eller avsluta sin närvaro i USA.

Källa: NBC Nyheter