"Tre lagar för robotteknik": Storbritannien börjar utveckla regler för AI

Av: Mykhailo Stoliar | 16.04.2024, 09:45
"Tre lagar för robotteknik": Storbritannien börjar utveckla regler för AI

Storbritannien har börjat utveckla regler för att styra artificiell intelligens, med fokus på de mest kraftfulla modellerna.

Det här är vad vi vet

Enligt personer som ville vara anonyma befinner sig företrädare för Department of Science, Innovation and Technology i ett tidigt skede av att utveckla lagstiftning för att begränsa artificiell intelligens. Det finns naturligtvis inget lagförslag, och den brittiska regeringen kommer sannolikt att vänta tills Frankrike är värd för en AI-konferens under de kommande månaderna för att inleda samråd.

Förra året var den brittiska premiärministern Rishi Sunak värd för det första toppmötet för världsledare om artificiell intelligens och har upprepade gånger sagt att länder inte bör "rusa för att reglera" artificiell intelligens.

Världen har redan börjat begränsa tekniken: tidigare i år antog EU en omfattande lag som reglerar AI, och företag i Kina behöver tillstånd innan de tillhandahåller tjänster. Vissa städer och delstater i USA har också antagit lagar som begränsar användningen av AI inom vissa områden.

Källa: Bloomberg: Bloomberg