Artificiell intelligens ombord: Ett nytt energieffektivt system för kryssningsfartyg från Alfred Maritime

Av: Nastya Bobkova | 15.04.2024, 03:36
Artificiell intelligens ombord: Ett nytt energieffektivt system för kryssningsfartyg från Alfred Maritime

Seatrade Cruise Global presenterade en ny innovation inom energihantering för kryssningsfartyg - ett AI-baserat system från Alfred Maritime, ett tyskbaserat företag.

Det här är vad vi vet

Detta innovativa system är utformat för att hjälpa kryssningsfartygsoperatörer och besättningar att förstå och optimera energiförbrukningen under deras resor. Genom en kombination av simuleringsmodeller och realtidsdata som samlas in från olika system ombord får besättningen den information som behövs för att fatta snabba beslut om effektiv resursanvändning.

Alfred Maritimes system erbjuder en intuitiv instrumentpanel som gör det enkelt att övervaka och optimera fartygets energieffektivitet med minimal ansträngning.

Den nya utvecklingen kommer att vara ett viktigt steg mot att minska utsläppen och förbättra kryssningsfartygens miljömässiga hållbarhet.

Källa: PCMag PCMag