Media: Norge kommer att skicka 22 F-16 Fighting Falcon-plan till Ukraina, liksom motorer och simulatorer för dem

Av: Myroslav Trinko | 12.04.2024, 10:42
Media: Norge kommer att skicka 22 F-16 Fighting Falcon-plan till Ukraina, liksom motorer och simulatorer för dem

Norge kommer att överföra stridsflygplan av typen F-16 Fighting Falcon till det ukrainska flygvapnet.

Det här är vad vi vet

Informationen delades av publikationen Nettavisen. Vi talar om 22 flygplan. Av dessa kommer 12 att vara i fungerande skick, och resten kan användas som givare. Förutom stridsflygplan planerar Norge också att skicka Ukraina motorer och simulatorer för piloter. Det finns ännu ingen information om när leveransen av flygplanen kommer att starta. Mest troligt är att beväpningen inte kan förväntas före NATO-toppmötet, som kommer att hållas i juli.

Ukraina kommer för övrigt att få cirka 65 F-16 Fighting Falcon från sina partner. De första planen kan komma att tas i bruk av den ukrainska armén under senvåren eller försommaren.

Tillbakablick

F-16 Fighting Falcon är ett lätt stridsflygplan med flera roller. Det utvecklades av det amerikanska företaget General Dynamics. På grund av sin mångsidighet och låga kostnad är F-16 en framgång på den internationella marknaden. Den är i tjänst i 24 länder. F-16 är det mest massproducerade stridsflygplanet i den fjärde generationen. Från och med 2009 har mer än 4.400 plan byggts och 2016 var mer än 2.500 plan i tjänst.

Källa: Nettavisen: Nettavisen