I USA föredrar tonåringar iPhone och Apple Watch

Av: Nastya Bobkova | 10.04.2024, 06:28
I USA föredrar tonåringar iPhone och Apple Watch

Enligt den senaste Piper Sandler-undersökningen bland tonåringar i USA är iPhone fortfarande den mest eftertraktade smartphonen.

Här är vad vi vet

Rapporten visar att 85% av de undersökta tonåringarna äger en iPhone, och 86% planerar att välja den som sin nästa smartphone.

Antalet iPhone-ägare har minskat sedan den förra undersökningen 2023, men siffrorna är fortfarande höga. Ökat intresse för premiumsmartphones och ständig innovation i företagets produktportfölj driver denna trend.

Det noteras att Apples dominans bland tonåringar har blivit föremål för uppmärksamhet från det amerikanska justitiedepartementet i samband med en antitrusträttegång. Ministeriet pekar på det sociala tryck som uppmuntrar tonåringar att byta till iPhones, vilket kan ha en negativ inverkan på smartphonemarknaden.

Samtidigt är Apple Watch fortsatt populärt bland tonåringar, där en tredjedel av de tillfrågade använder det och 13% planerar att köpa ett under de kommande sex månaderna.

När det gäller medietjänster var Spotify den mest populära musiktjänsten bland tonåringar, med Apple Music på efterkälken. Apple TV+ är fortfarande impopulärt bland tonåringar, men Netflix och YouTube fortsätter att locka en bred publik.

Källa: MacRumors MacRumors