Robot från den schweiziska startupen Floating Robotics skördar tomater i växthus (video)

Av: Anry Sergeev | 20.12.2023, 19:39
Robot från den schweiziska startupen Floating Robotics skördar tomater i växthus (video)

Att arbeta i ett växthus är tidskrävande och krävande. Med en luftfuktighet på 80 procent och temperaturer på upp till 35 grader Celsius blir de som arbetar där snabbt utmattade. En skörderobot som utvecklats av Floating Robotics tar över särskilt monotona uppgifter och minskar därmed arbetsbelastningen för människor. Den testas för närvarande hos Beerstecher AG i Hinwil, Schweiz.

För många jordbrukare är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna, särskilt under skördetiden. Stora växthusområden kräver många arbetstimmar, och det är inte alltid möjligt att hitta tillräckligt många personer för att utföra dessa uppgifter. Därför är introduktionen av robotsystem som kan utföra automatiserad skörd och sortering av produkter så viktig.

Noggrannhet i arbetet

En av robotens främsta fördelar är dess höga noggrannhet. Den är utrustad med ett system av kameror och sensorer som gör att den kan övervaka växterna och ge korrekt information. Roboten kan anpassa sina kameror för att observera från olika vinklar, vilket säkerställer en detaljerad bedömning och kontroll av växterna. Noggrannhet vid skörd är särskilt viktigt, eftersom ett felaktigt snitt på en gren kan leda till sjukdomar och andra problem efter skörden.

Flexibel infrastruktur för växthus

Utvecklingen av robotteknik inom jordbruket omfattar inte bara avancerad teknik utan även förbättringar av befintliga infrastruktursystem. Det nya robotsystemet kan integreras i befintliga växthus, vilket gör att jordbrukarna kan använda den befintliga infrastrukturen utan större förändringar och extra kostnader. Detta förenklar implementeringen av automatisering och gör att produktionen kan bli mer effektiv och hållbar.

Brett utbud av grödor

Roboten är utformad för att tillgodose behoven hos olika jordbruksföretag. Små växthus för odling av söta tomater är populära i Schweiz. Därför har utvecklarna lagt särskild vikt vid att säkerställa robotens flexibilitet, så att den kan anpassas till olika storlekar på växthus och typer av grödor. Detta tillvägagångssätt bidrar till att öka produktionen och utnyttja tillgängliga resurser.

Roboten kan automatisera borttagning av blad, skörd och boxning av grönsaker. "Roboten tar huvudsakligen över tråkiga och monotona aktiviteter, så att våra anställda kan fokusera på mer krävande uppgifter som kräver kreativt och kritiskt tänkande", förklarar Bianca Curcio, ansvarig för produktionsledning vid Beerstechers växthus. Även om roboten fortfarande befinner sig i testfasen räknar Bianca Curcio med att den kommer att spela en permanent roll i Beerstecher AG:s produktion.

Uppfinningen utvecklades av ingenjörer och studenter från Robotic Systems Lab (RSL) vid ETH Zürich. Under ledning av Salman Faraji grundade de startup-företaget Floating Robotics 2023 för att ta skördarrobottekniken till marknaden.

Källa: Floating Robotics