Rymdteleskopet JSWT har upptäckt två omöjliga gamla galaxer som inte borde existera

Av: Maksim Panasovskyi | 17.11.2023, 19:14
Rymdteleskopet JSWT har upptäckt två omöjliga gamla galaxer som inte borde existera

James Webb Space Telescope (JSWT) har återigen gjort en intressant upptäckt. Rymdobservatoriet har upptäckt ett par galaxer som inte borde existera.

Det här är vad vi vet

Med tillkomsten av JSWT har antalet så kallade "omöjliga objekt" ökat. I vårt fall handlar det om de två galaxerna UNCOVER z-13 och UNCOVER z-12, som uppstod mindre än 400 miljoner år efter Big Bang.

UNCOVER z-13 bildades 330 miljoner år efter universums födelse. Det är den galax som ligger näst längst bort från jorden. UNCOVER z-12 uppstod ca 20 miljoner år senare.

Båda galaxerna befinner sig i klustret Abell 2744 på ett avstånd av ca 3,5 miljarder ljusår från oss. Forskarna måste ta reda på hur UNCOVER z-13 och UNCOVER z-12 kunde bildas och växa till enorma storlekar, eftersom det i universums gryning inte fanns tillräckligt med materia för detta.

Källa: rymden