Den amerikanska flottan ville få två attackubåtar varje år från och med 2023, men hamnade omedelbart efter tidsplanen

Av: Maksim Panasovskyi | 11.11.2023, 21:45
Den amerikanska flottan ville få två attackubåtar varje år från och med 2023, men hamnade omedelbart efter tidsplanen

I februari 2023 godkände den amerikanska flottan en plan som innebar leverans av två attackubåtar per år. Tjänsten hamnade dock omedelbart efter schemat och planerar nu att förverkliga den tänkta redan 2024.

Det här är vad vi vet

Den amerikanska marinen ville få två attackubåtar 2023, men omedelbart gick saker inte enligt planen. Detta rapporterades av konteramiral Jon Rucker, verkställande direktör för attackubåtsprogrammet.

Trots planerna fick militären bara en ubåt, USS Hyman G. Rickover. Den togs i bruk i mitten av förra månaden. Det är en atomdriven ubåt i Block IV-konfiguration med 12 Tomahawk kryssningsrobotar. Samtidigt kommer USS New Jersey (också Block IV) att genomgå provturer nästa månad och kommer att levereras till kunden i början av 2024.

Industrin klarar inte av att leverera den önskade takten i ubåtsbyggandet. Varje år fullbordar endast 1,3 ubåtar hela cykeln, vilket inkluderar produktion, utrustning, montering, testning och leverans. I slutet av 2024 kommer arbetet i alla faser av konstruktionen att vara ombalanserat för att komma närmare målet på 2 fartyg per år.

Källa: Nyheter om försvar